Olympiáda v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce proběhlo ve čtvrtek 16. ledna 2020. Účast byla letos opět vysoká. O postup do okresního kola se přišlo utkat devatenáct studentů 1. – 3. ročníku oborů: knihovnictví, hotelnictví, veřejnosprávní činnost a kuchař – číšník.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí. Nejdříve psali žáci písemný test, který se skládal z poslechu, gramaticko-lexikálních znalostí a čtení s porozuměním. Poté následovala ústní část, ve které hodnotila porota tvořená Alecem Traversem, Mgr. Monikou Krejčíkovou a Mgr. Petrou Basíkovou především rozsah slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a samozřejmě plynulost a pohotovost ústního projevu.

Na stupně vítězů se na první místo probojovala Antonie H. Pokorny z IS3, druhé místo obsadila Lucie Staňková z IS1 a na třetím místě skončil Jiří Taranza z HT2. Všem soutěžícím blahopřejeme k velmi pěkným výkonům a děkujeme za odvahu a účast v soutěži.

Archiv aktualit