Mladé fórum Zdravého města Tábora

Dne 14. února 2018 se studenti třetího a čtvrtého ročníku – Nikola Boučková, Tomáš Dolejší a Diana Jindová zúčastnili Mladého fóra města Tábora.
Na úvod proběhlo seznamovací kolo formou dotazování. Poté místostarostka Mgr. Kateřina Bláhová představila projekty navržené v roce 2017 (naši studenti se na těchto projektech taktéž podíleli): rozšíření areálu Komora o víceúčelové hřiště na parkour, minigolf a paintball, oživení botanické zahrady, zřízení veřejného altánu v areálu Komora, zřídit oplocené psí parky, úprava školního náměstí před školou Bernarda Bolzana.  Vysvětlila, jak se tyto projekty v současnosti řeší.
Následně skupinky studentů a žáků měly vymyslet a prezentovat, co by chtěli mít na veřejném prostranství před školou.
Po krátké přestávce skupinky studentů a žáků vymýšlely náměty, co by bylo dobré ve městě Tábor zlepšit. Každá skupinka si vybrala jedno z následujících tematických oblastí: veřejný pořádek a bezpečnost, životní prostředí, sociální služby a zdravý životní styl, vzdělávání, sport a volný čas, kultura a cestovní ruch, doprava a rozvoj města.  Toto mohly konzultovat s přítomnými zástupci MÚ Tábor.
Na závěr místostarostka Mgr. Bláhová zhodnotila přednesené projekty a vylosovala 9 šťastlivců, kteří si odnesli ceny.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit