Studenti

Informace k uzavření školy z důvodu vyhlášení mimořádných opatření resp. nouzového stavu v ČR

Přehled informací Vlády ČR, MŠMT, zřizovatele školy (Jihočeského kraje), Města Tábora, SZÚ, KHS JčK, MZ, MV, MPSV, ČSSZ a dalších k aktuální situaci

Sdělení ředitelství školy k omezení provozu

  • Přijímací zkoušky na SŠ: aktuální informace včetně předpokládaných změn termínů jsou k dispozici zde (informace budou aktualizovány dle vývoje situace).
  • Maturitní a závěrečné zkoušky: jednotlivé termíny všech zkoušek i počet jejich některých dílčích součástí budou předmětem změn – sledujte informace uvedené na webu MŠMT (na základě vyhlášení skutečných termínů budou upraveny i informace na našem webu). Zadání Samostatných odborných prací oborů 29-54-H/01 Cukrář a 65-51-H/01 Kuchař-číšník i pokyny ke zpracování obdrží jednotliví žáci prostřednictvím informačního systému Bakaláři v modulu Komens, určeném pro doručování zpráv.
  • Školní stravování: poskytování stravy je od 16. 3. 2020 až do odvolání ukončeno. Objednané obědy jsou automaticky odhlašovány po celou dobu platnosti opatření, a to všem strávníkům. V případě inkasní platby stravného budou nevyužité finanční prostředky použity na úhrady v dalších obdobích (po ukončení platnosti současných opatření).
  • Ubytování na Domově mládeže (DM): v důsledku mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví došlo ke změně v organizaci vyučování ve školách. Pokud žák z toho důvodu opakovaně nebude ubytován v DM, úplata se mu přiměřeně sníží: inkasní platby za měsíce březen a duben 2020 proběhnou v běžném režimu a vratka plateb za ubytování v DM bude provedena zpětně, po ukončení platnosti opatření, a to přímo na účet zákonného zástupce ubytovaného, nebo na účet ubytování hradícího plnoletého žáka.
  • Turistická ubytovna: po dobu platnosti opatření neposkytujeme ubytování na turistické ubytovně.
  • Pořádání mimoškolních akcí: veškeré mimo školu organizované akce (výlety, exkurze, sportovní turistické, vodácké a další kurzy, souvislé praxe apod.) jsou až do konce stávajícího školního roku zrušeny. O případných náhradách v příštích školním roce bude rozhodnuto po ukončení platných opatření.
  • Využití tělocvičen a venkovních sportovišť v areálu školy: veškerá vnitřní i venkovní sportoviště budou až do odvolání resp. po celou dobu platnosti vyhlášených opatření pro veřejnost uzavřena.
  • Organizace zkoušek z češtiny pro cizince na úrovni A1 za účelem udělení trvalého pobytu v souladu s nařízením vlády č. 31/2016 Sb. je až do odvolání pozastavena.
  • Vratka finančních prostředků zaplacených účastníky za zrušený 2. lyžařský výcvikový kurz bude v plné výši bezhotovostně poukazována na bankovní účty po ukončení platnosti opatření k uzavření škol.
  • Výplaty odměn žáků za produktivní práci za období únor 2020 (příp. i březen 2020) budou prováděny až po obnovení výuky ve škole.

Nástroje a manuály pro výuku na dálku (na naší škole zadávané prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři)