Den otevřených dveří

Dne 18.10.2011 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Zde se široké občanské veřejnosti představily jednotlivé obory, které se na naší škole vyučují. Velkým lákadlem pro zájemce o učební obory Automechanik a Autoelektrikář, ale nejen pro ně, byla nová učebna Diagnostiky, která byla během akce otevřena pro veřejnost. Učitelé odborných předmětů zde zájemcům odpovídali na četné dotazy.
Pro vážné zájemce o tyto obory byly připraveny drobné reklamní předměty.
S velkým ohlasem se setkala i informační nástěnka na chodbě školy. Na ní byly představeny základní informace o diagnostických panelech a ukázky z připravovaných učebních textů, které se budou používat při výuce v hodinách diagnostiky.

Přiložené fotografie