Studenti

Karmelské slavnosti 2023

hrubes Aktuálně

Ve čtvrtek 16. března 2023 se konal již 5. ročník středoškolské gastro soutěže Karmelské slavnosti 2023, které pořádá Integrovaná střední škola Na Karmeli, Mladá Boleslav. V kategorii „Dort“ se na 3. místě umístily žákyně naší …

Studenti

Cambridgeské zkoušky – předávání certifikátů

hrubes Aktuálně

V pondělí 6. března 2023 převzali ve Studijním a informačním centru naší školy další úspěšní absolventi mezinárodních cambridgeských zkoušek certifikáty úrovně B1 Preliminary, B2 First a C1 Advanced. Certifikáty obdrželi z rukou pana ředitele Mgr. …

Studenti

Druhá snídaně s DofE

hrubes Aktuálně

V pondělí 20. února 2023 se našich dvanáct „dofíků“ sešlo na snídani v SICu. Čekalo nás několik úkolů: nasnídat se, přidat všechny do skupiny na instagramu, popovídat si a více se poznat, abychom mohli vytvořit …

Studenti

Slavnostní ceremonie DofE

hrubes Aktuálně

Ve čtvrtek 16. února 2023 se v aule ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami konalo slavnostní předávání bronzových a stříbrných ocenění účastníků programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, DofE. Z naší školy byla za bronzovou úroveň …

pozadí se studenty a logem školy

Besedy s pracovníkem Úřadu práce

hrubes Aktuálně

V současné době probíhají na naší škole besedy s pracovnicí Úřadu práce v Táboře. Zúčastní se jich postupně všichni žáci končících ročníků. Cílem besed je informovat žáky o aktuální situaci na pracovním trhu a připravit …

Studenti

Exkurze – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

hrubes Aktuálně

V pondělí 6. března 2023 navštívili studenti prvního ročníku oboru veřejnosprávní činnost Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Sídlo sněmovny se nachází v historickém centru Prahy na Malé Straně. Exkurze začala krátkým filmem o činnosti Poslanecké sněmovny …

Studenti

DNA nás baví

hrubes Aktuálně

V pondělí 30. 1. 2023 jsme v rámci Klubu mladých diváků navštívili pražské divadlo Studio Dva, kde jsme zhlédli hru pocházející z autorské dílny herce a komika Bolka Polívky, který se ujal scénáře i režie. …

Studenti

Den otevřených dveří a vepřové hody

hrubes Aktuálně

V sobotu 11. 2. se konal na naší škole letošní poslední den otevřených dveří. Zájemci o studium se mohli seznámit se vzdělávací nabídkou školy, prohlédnout si učebny pro teoretickou výuku, dílny pro výuku technických řemesel …

Studenti

Školní kolo olympiády v německém jazyce

hrubes Aktuálně

Dne 26.1. 2023 odpoledne se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce pro žáky 1. až 3. ročníků. Obsahem soutěže byla konverzace zaměřená na každodenní život. Po krátkém představení odpovídali soutěžící na otázky, popisovali obrázky …

Studenti

Exkurze do pražských knihoven

hrubes Aktuálně

Poslední odborná exkurze zavedla třídu IS4 do dvou pražských knihoven, spjatých s vysokými školami. Budoucí knihovníci si nejprve prohlédli Knihovnu Jana Palacha na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a to jak její novou část, tak knihovnu Historického …