Řezník

Informace o průběhu 3. kola přijímacího řízení

Stanislav Färber Aktuálně

Informujeme všechny zájemce, že třetí kolo přijímacího řízení je v plném proudu. Uchazeči mají možnost přihlásit se do oboru Řezník – uzenář. Podrobnosti o termínech a podmínkách přihlášení se naleznete zde.

Důvody pro studium učebního oboru Řezník – uzenář

1. Jisté uplatnění

Po absolvování tohoto oboru je vysoká pravděpodobnost rychlého nalezení zaměstnání. Na trhu práce je stále nedostatek kvalifikovaných řezníků, což zaručuje stabilní pracovní příležitosti.

Absolventi mohou pracovat v různých prostředích, včetně malých řeznictví, velkých obchodních řetězců, jatek nebo masokombinátů.

2. Kvalitní praxe

Výuka je zaměřena především na praktické dovednosti, což umožňuje studentům získat reálné zkušenosti již během studia.

Praktická výuka probíhá ve spolupráci s renomovanými firmami v oboru, což studentům poskytuje cenné kontakty a zkušenosti.

3. Široká škála dovedností

Studenti se naučí zpracovávat maso z různých druhů zvířat, včetně velkých jatečních zvířat, drůbeže, ryb a zvěřiny.

Získají také znalosti a dovednosti potřebné pro výrobu masných výrobků, jako jsou klobásy, salámy, šunky a další.

4. Tradice a respekt k řemeslu

Řeznické řemeslo má dlouhou tradici a je spojeno s úctou a respektem. Absolventi tohoto oboru se stanou součástí této tradice a budou moci pokračovat v udržování vysokých standardů kvality.

5. Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na nástavbových oborech, které vedou k získání maturity. To jim otevírá další možnosti kariérního růstu a rozvoje.

Nástavbový obor podnikání umožňuje rozšíření kvalifikace a zvýšení šancí na trhu práce.

6. Osobní a profesní růst

Studenti se učí pracovat s moderními technologiemi a vybavením, což zvyšuje jejich kompetence a připravenost na budoucí zaměstnání.

Praxe a účast na soutěžích jim umožňuje porovnat své dovednosti s ostatními a neustále se zlepšovat.

7. Podpora podnikání

Po získání nezbytné praxe mohou absolventi začít své vlastní podnikání v masném průmyslu. Díky získaným dovednostem a znalostem jsou dobře připraveni na vedení vlastního podniku.

Studium oboru Řezník – uzenář na SSJS Tábor nabízí praktické dovednosti, široké možnosti uplatnění a příležitosti pro osobní i profesní růst. Tento obor je ideální volbou pro ty, kteří hledají stabilní a perspektivní kariéru v masném průmyslu.

Pro více informací navštivte náš web.

Přejeme všem uchazečům hodně štěstí v přijímacím řízení a těšíme se na vás v novém školním roce!
Více informací a podrobností o přihláškách najdete zde.

řezník-uzenář