Řezník – uzenář

Do naší vzdělávací nabídky opět zařazujeme i obor Řezník – uzenář. Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník-uzenář v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých a malých provozech masného průmyslu a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na živnostenské podnikání.

Odborné kompetence:

 • zpracovávat jatečná zvířata, drůbež, ryby a zvěřinu;
 • dodržovat principy šetrného zacházení se zvířaty při předporážkové manipulaci, předcházet působení stresogenních faktorů;
 • těžit a ošetřovat maso a vedlejší jatečné produkty;
 • bourat, upravovat a uchovávat maso;
 • posuzovat jakost surovin a přídavných látek, polotovarů, masa a masných výrobků;
 • uchovávat a skladovat suroviny, přídavné látky, maso a masné výrobky;
 • dodržovat technologický postup a používat vhodné stroje a zařízení při výrobě masných výrobků;
 • zpracovávat živočišné tuky;
 • dbát na výrobu a prodej bezpečných potravin;
 • obsluhovat stroje a zařízení v provozu masného průmyslu;
 • balit, označovat a expedovat maso a masné výrobky;
 • prodávat maso a masné výrobky;
 • zajišťovat hygienu a sanitaci potravinářského provozu a prodejny;
 • vést předepsanou provozní evidenci.

Veškeré související informace o oboru naleznete na tomto odkazu.

Důležité je i zmínit skutečnost, že společnost Kostelecké uzeniny a.s., výrobní potravinářská společnost, poskytuje podporu studia učebního oboru Řezník – uzenář. Více informací viz leták níže (kliknutím zvětšíte).

Archiv aktualit