DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
STŘEDA 13. 1. 2016 od 10.00 do 17.00


Přednáška na téma Stavební zákon

Přednáška na téma Stavební zákon Datum vložení: 13.11.2015 - autor: Ing. Prošková Ivana

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se studentky třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnily odborné přednášky na téma stavební správy. Přednáška se konala v historické budově Matriky v zasedací místnosti pod vedením Ing. Doležalové, vedoucí odboru Stavebního úřadu.
Studentky se seznámily s problematikou Stavebního zákona, zvláštními zákony a s předpisy souvisejícími a s problematikou Územního plánování. Seznámily se s aplikací Stavebního zákona v praxi, s územním plánováním celé ČR, s územním plánem Jihočeského kraje a města Tábor.

Ing. Libuše Černá

více aktualit »

Pro studenty

Základní informace pro každého studenta naší školy.

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.