Uplatnění po ukončení 3letých učňovských oborů

Výběr střední školy je těžký a zodpovědný. Měl by ideálně nasměrovat mladé studenty k povoláním, která je budou zajímat a ve kterých se dokážou realizovat. Moderní obory sice získávají vyšší pozornost než klasická řemesla, na trhu práce se však studenti potýkají s velkou konkurencí a nedostatkem příležitostí.

Koncepci výuky se snažíme maximálně přiblížit současným nárokům. Teoretickou přípravu vedeme v moderně vybavených učebnách. V rámci vyučování i jako mimoškolní aktivity často zařazujeme přednášky za zajímavými osobnostmi, které můžou zprostředkovat vědomosti z oboru, motivovat studenty a podělit se o získané zkušenosti.

Praktické vyučování klade důraz na přípravu pro skutečně profesionální zvládnutí oboru. Můžeme nabídnout dvě pracoviště pro praktické vyučování, kterými jsou školní restaurace Beseda na Žižkově náměstí v Táboře a dílny pro technické/řemeslné obory v ulici Chýnovská. Můžeme se spolehnout na zkušené pedagogy i na zázemí, které dovolí studentům zažít si veškeré dílčí práce, naučí si rozvrhnout zadané úkoly, podporuje samostatnost i zodpovědnost za teamovou spolupráci.

Reflektujeme na skutečnou poptávku trhu práce. Na popud spolupráce s Kosteleckými uzeninami a.s. jako jedna z mála škol stále nabízíme učební obor řezník – uzenář. Orientujeme se zejména na gastronomický provoz a nabídku doplňujeme obory cukrář a kuchař – číšník. Druhou důležitou sekcí jsou technické řemeslné obory mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář a instalatér. V budoucnu doplníme nabídku také o obor prodavač.

Rádi vám předáme podrobné informace o rozsahu výuky i studijním plánu pro jednotlivé obory. Na našich stránkách si můžete projít přehled o nabízených oborech včetně podrobností i fotografií školy, jejího zázemí, i odloučených pracovišť. SSJS Tábor patří mezi kvalitní vzdělávací instituci a s letitou zkušeností může připravit studenty pro úspěšný start v profesní kariéře i pro samostatné podnikání.