Řezník – uzenář

Řezník uzenář

Pokud ti víc voní klobásky a steaky než biflování, pojď studovat obor Řezník-uzenář. Nenech zaniknout řemeslo, které se už po staletí těší úctě a respektu.

Proč studovat tento obor

  • Spolupráce s odborníky z praxe
  • Účast na soutěžích
  • Odborný výcvik probíhá ve významných podnicích pod vedením odborníků z moderně vybavené učebny
  • Kvalitní zázemí – tělocvična, domov mládeže, jídelna, školní bufet, školní restaurace

RVP: 29 – 56 – H/ 01
ŠVP:  ŘEZNÍK-UZENÁŘ

Základní informace o oboru

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Přihláška ke studiu [PDF]
Europass – dodatek k osvědčení [PDF]
Rámcový vzdělávací program
Další informace o oboru z portálu infoabsolvent.cz
Učební plán [PDF]
Školní vzdělávací program tohoto oboru je k dispozici na sekretariátu školy
 

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Příprava v tomto oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Tento vzdělávací program připravuje absolventy pro oblast nákupu a jatečného opracování velkých hospodářských zvířat, bourání a porcování masa. Absolventi zvládají výrobu celého sortimentu masných výrobků i masných polotovarů, skladování, expedici a přepravu masa a masných výrobků, naleznou uplatnění i při zpracování ryb, drůbeže a zvěřiny.

Uplatnění absolventa

Absolvent získá po úspěšném ukončení studia v tomto oboru znalosti dovednosti potřebné k vykonávání kvalifikované práce v masném průmyslu nebo obchodních řetězcích při zpracování masa a výrobě masných výrobků. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v dané oblasti.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Školní kuchyně – virtuální prohlídka