29 – 56 – H/ 01 Řezník – uzenář

ŠVP:  ŘEZNÍK-UZENÁŘ

Základní informace o oboru

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Obor je určen pro:

Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Příprava v tomto oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Tento vzdělávací program připravuje absolventy pro oblast nákupu a jatečného opracování velkých hospodářských zvířat, bourání a porcování masa. Absolventi zvládají výrobu celého sortimentu masných výrobků i masných polotovarů, skladování, expedici a přepravu masa a masných výrobků, naleznou uplatnění i při zpracování ryb, drůbeže a zvěřiny.

Uplatnění absolventa

Absolvent získá po úspěšném ukončení studia v tomto oboru znalosti dovednosti potřebné k vykonávání kvalifikované práce v masném průmyslu nebo obchodních řetězcích při zpracování masa a výrobě masných výrobků.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Učební plán oboru

Název ŠVP:  Řezník – uzenář
Kód a název oboru vzdělání: 29 – 56 – H / 01  Řezník – uzenář
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2017
1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2/2 2/2 2/2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 0 3
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1/1 1/1 1/1 3
Ekonomika 2 2
Technologie 4 4 4 12
Odborná biologie 1 1 2 4
Výživa 1 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 30 32,5 33,5 96

 

Informace o oboru ke stažení v PDF. Informace o stipendijní finanční podpoře jsou k dispozici zde a zde.