Kuchař – číšník

Kuchař - číšník

Zajímají tě aktuální trendy v gastronomii, kulinářské umění a moderní servis pokrmů? S výučním listem v oboru Kuchař-číšník si třeba jednou založíš prvotřídní restauraci nebo budeš své bývalé spolužáky ze základky učit vařit ve své vlastní kuchařské reality show.

Proč studovat tento obor

  • Moderní způsob výuky dle metodiky kulinářské umění
  • Spolupráce s odborníky z praxe
  • Široká nabídka odborných kurzů a certifikací
  • Kvalitní praxe ve významných gastronomických podnicích pod vedením profesionálů
  • Zahraniční stáže
  • Účast na soutěžích
  • Moderně vybavené učebny
  • Kvalitní zázemí – tělocvična, domov mládeže, jídelna, školní bufet, školní restaurace

RVP: 65 – 51 – H / 01
ŠVP:  KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
ŠVP:  KUCHAŘ
ŠVP:  ČÍŠNÍK – SERVÍRKA

Základní informace o oboru

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Přihláška ke studiu [PDF]
Europass – dodatek k osvědčení [PDF]
Rámcový vzdělávací program
Další informace o oboru z portálu infoabsolvent.cz
Učební plán [PDF]
Školní vzdělávací program tohoto oboru je k dispozici na sekretariátu školy
 

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Příprava v tomto učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům takové vzdělání, které je připraví pro jejich uplatnění na úseku technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru kuchař-číšník je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním a manuální dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař-kuchařka, číšník, servírka. Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti gastronomie. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v dané oblasti.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Školní kuchyně – virtuální prohlídka