Cukrář

Pečení je tvým koníčkem? Chceš se stát mistrem v tomto řemesle? Studuj obor Cukrář a splň si svůj sladký sen!

Proč studovat tento obor

  • Spolupráce s odborníky z praxe
  • Široká nabídka odborných kurzů a certifikací
  • Odborný výcvik probíhá v moderní cukrářské dílně pod vedením kvalifikovaných učitelů odborného výcviku
  • Zahraniční stáže
  • Účast na soutěžích
  • Moderně vybavené učebny
  • Kvalitní zázemí – tělocvična, domov mládeže, jídelna, školní bufet, školní restaurac

RVP: 29 – 54 – H/ 01
ŠVP:  CUKRÁŘ

Základní informace o oboru


Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Přihláška ke studiu [PDF]
Europass – dodatek k osvědčení [PDF]
Rámcový vzdělávací program
Další informace o oboru z portálu infoabsolvent.cz
Učební plán [PDF]
Školní vzdělávací program tohoto oboru je k dispozici na sekretariátu školy
 

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Příprava v tomto oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit absolventy se základními surovinami a přísadami pro výrobu cukrářských výrobků, s technologií přípravy kompletního sortimentu cukrářských výrobků včetně jejich dohotovování a zdobení, způsoby správného skladování a techniky prodeje. Absolvent bude připraven využívat technologická zařízení včetně obsluhy a základní údržby strojů , organizovat potřebné činnosti při přípravě gastronomické akce a vést příslušnou dokumentaci provozovny.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru cukrář se uplatní v hotelových cukrárnách, ve výrobnách cukrářských výrobků a v různých typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v dané oblasti.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Odloučené pracoviště – Restaurace Beseda – virtuální prohlídka