Autoelektrikář

Autoelektrikář

Chceš rozumět dnešním moderním autům plným elektroniky? Tak se vyuč autoelektrikářem na naší škole. Chceš pracovat ve značkovém servisu nebo si založit vlastní autodílnu? Pak je pro tebe tento obor ideální. Ve škole zvládneš teorii a v našich moderně zařízených dílnách získáš potřebné dovednosti

Proč studovat tento obor

  • Můžeš najít zajímavou práci v autoservisu nebo začít sám podnikat
  • Čekají tě exkurze do značkových autoservisů a STK
  • Při studiu získáš řidičský průkaz B
  • Zdarma dostaneš osobní ochranné pomůcky
  • Možnost získání certifikátu na montáž klimatizace vozidel
  • Praxi absolvuješ na smluvních pracovištích a v učebním areálu v Chýnovské ul.
  • Po vyučení si můžeš rozšířit kvalifikaci studiem nástavbového maturitního oboru

RVP: 26 – 57 – H/ 01
ŠVP:  AUTOELEKTRIKÁŘ

Základní informace o oboru

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Další informace o oboru z portálu infoabsolvent.cz
Učební plán [PDF]
Školní vzdělávací program tohoto oboru je k dispozici na sekretariátu školy
 

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Příprava v tomto oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Tento vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi prakticky i teoreticky zvládli údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel.

Uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění v povolání autoelektrikář. Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení, apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Odloučené pracoviště – Chýnovská – virtuální prohlídka