Září 2009 Čtenář Táborští knihovníci za La Manchem

TÁBORŠTÍ „KNIHOVNÍCI“ ZA LA MANCHEM

Časopis Čtenář vychází jako odborný měsíčník pro knihovny.
Píše se 21. červen 2009 a MY, táborští středoškolští studenti knihovnictví, vyrážíME na dlouhou cestu do Velké Britániee. Natěšení na to, co nás čeká, nasedli jsme do autobusu a se zpěvem vyjeli.

Jelikož to byla odborná exkurze, zaměřili jsme se především na knihovny. A že jim máme co závidět. Uvědomili jsme si, že jak nám doma připadala Kaplického Chobotnice výstřední, na anglické půdě by asi nebyla vnímána jako něco mimořádně zvláštního. Přesvědčili jsme se o tom v londýnském Peckhamu, kde nedávno vystavěli knihovnu obdařenou jedinečným designem podle návrhu Willa Alsopa. Do daleka jsou vidět její barevná okna a jedinečná silueta připomínající tvar obráceného písmene L. Uvnitř návštěvník najde neobvyklé čítárny zavěšené pod stropem, které vypadají jako vlaštovčí hnízda. Čtenář se v nich může vzdálit výpůjčnímu cvrkotu a oddávat se soustředěnému studiu.
Zavítali jsme také do Birminghamu, druhého největšího města v zemi. Vřele nás uvítali v Central Libary, birminghamské městské knihovně, jedné z největších knihoven Evropy. Udivilo nás, že jsou v plném proudu přípravy na stavbu nové, hypermoderní knihovny, jelikož ta oučasná, postavená v sedmdesátých letech, trpí korozí. Navštívili jsme Center for the Child, centrum pro děti, které je součástí knihovny. Jeho manažerka Janet Brisland nás nejen centrem provedla, ale také nám představila akce, které pro dětské čtenáře pořádají. A vysvětlila nám funkci rodičovské poradny, která zde sídlí. Zaujaly nás i některé zdánlivé drobnosti, jakým je účast dětí při procesu výběru nových knih do knihovny nebo regály na kolečkách, které umožňují pružné přestavění prostoru dětského oddělení.
V Birminghamu nás také čekala přednáška v organizaci Opening the book. Rachel Van Riel, ředitelka této nestátní společnosti zaměřené na služby knihovnám, nám představila jejich přístup, který spočívá v soustředěném výzkumu čtenářského chování a jeho následném využití v organizaci prostoru knihovny, designování regálů či přípravě plakátů, webových stránek a kampaní na podporu čtení. Je třeba vzít v potaz i takové okolnosti, jakými jsou pocity čtenáře při výběru a čtení knihy! Pracovníci Opening the Book nabízejí knihovnám různá školení a radí jim, jak oživit komunikaci se čtenáři.
Největší zážitek na nás čekal v jižním Londýně ve čtvrti Lewisham, kde jsme před obrovskou moderní budovou s nápisem Downham Health & Leisure Centre poněkud zaváhali, zda nás opravdu uvnitř čeká knihovna. A byla tam! Dokonce na návštěvníka její vstupní část zamrká hned u vchodu. Zde si můžete půjčit filmy a knížky pro děti, zajít si na kávu a pohovět si. V prvním patře navazují rozsáhlé prostory knihovny s neuvěřitelně rychlým způsobem půjčování, který si čtenář obstarává sám bez asistence knihovníka. Pracovníci knihovny jsou samozřejmě k dispozici a pomohou čtenářům s výběrem knih, organizují zajímavé kurzy pro veřejnost, úzce spolupracují s místními školami. Překvapilo nás, že nejvíc akcí pro dětské čtenáře se odehrává během letních prázdnin. Po prezentaci zajímavých programů pro dětské čtenáře jsme dokonce dostali jako dárek knížky z celostátní akce Book Start, které použijeme do našich knihožroutských soutěží v jihočeských knihovnách. Dowhnhamská knihovna je pro nás neobvykle obklopena tělocvičnou plnou moderních strojů na cvičení a posilování, plaveckým bazénem či tanečním sálem, kde probíhají taneční kurzy.
Poslední den nás čekala Britská národní knihovna a její rozlehlá budova připomínající tvar křižníku, architekt John Wilson totiž sloužil u námořnictva. Postavena byla poměrně nedávno, byť její stavba trvala neuvěřitelných 30 let. Do Britské knihovny a jejích prostorných podzemních depozitářů byla přenesena většina knihovního fondu, původně umístěného v Britském muzeu, a to včetně vzácných rukopisů. Do knihovny není zas až tak lehké se zaregistrovat. Musíte uvést, jaký vědecký záměr ke studiu materiálů uložených v této knihovně máte.
Navštívili jsme toho spoustu a zážitky, které jsme získali, nám vydrží ještě hodně dlouho. Především nás mile potěšilo, jak mile nás, české studenty knihovnictví, všude vítali a s jakou ochotou nám britští knihovníci vše vysvětlili a ukázali. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na náš projektový webwww.knihovnici-tabor.cz , na který budeme postupně zpracovávat jednotlivé body programu.

Kateřina Mikešová,

studentka druhého ročníku knihovnických a informačních systémů a služeb v Táboře