Táborský deník: Knihovníci a Člověk v tísni

Ve středu 6. ledna proběhl v jedné z našich knihovnických tříd seminář o humanitární organizaci, která se snaží pomáhat na mnoha místech světa, o Člověku v tísni. Krátce nám ji přestavil Vojta Hönig, koordinátor projektů ve východní Evropě, zejména na Ukrajině, kde se česká pomoc soustřeďuje na podporu lidských práv a nezávislých médií.

Vojta předstoupil před druhý a třetí knihovnický ročník trošku v rozpacích. Jak ale nejlépe zaujmout publikum než zapojit ho do děje! Rozdělení do pěti skupinek jsme měli předvést různé motivace, které lidi vedou k humanitární pomoci. Nejprve jsme byli všichni vyděšení, pak zmatení, ale nakonec velmi pobavení. Sehráli se scénky, ve který se ukázalo, že to mohou být motivy morální, pohánět nás mohou bezpečnostní cíle nebo kulturní zájmy, jak vtipně ukázalo předvedené verbování domorodců k demokracii.

Člověk v tísni pomáhá ve více než třech desítkách zemí – v Angole, Rumunsku, Iráku nebo Barmě, zkrátka všude tam, kde je zrovna potřeba. Vojta Hönig nám představil důvody, proč pomáhat lidem v nouzi a jaká jsou rizika a výhody jednotlivých přístupů k této činnosti. Ochotně diskutoval se studenty, kteří smysluplnost některých kampaní zpochybnili. Je opravdu důležité, jaký má člověk k pomáhání motiv? Není hlavně důležité pomáhat? Když kupříkladu hollywoodské hvězdy pomáhají především kvůli své imagi, měli bychom snad jejich pomoc odmítnout?

Kolik stojí pomáhání
Člověk v tísni žádá o finanční podporu prostřednictvím projektů, které jsou hrazeny ze státních grantů, prostředků Evropské unie, ale oslovováni jsou také další sponzoři a firmy. V roce 2003 vznikl Klub přátel Člověka v tísni a o čtyři roky později dosáhl počet jeho členů, kteří pravidelně finančně přispívají, na tři tisíce! Člověk v tísni neplní již jen roli pomocníka v krizových situacích, jakými jsou války či živelné pohromy, ale snaží se problémům předcházet pomocí sociálních projektů. Dobře je vystihuje staré čínské přísloví. Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.

Média a informace
Dále jsme si povídali o organizaci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se v regionálních projekcích koná i u nás v Táboře. Každý rok se přihlásí nesčetné množství dokumentů a jen pár se jich dostane na hlavní plátno festivalu.
Pro náš knihovnický a informační obor bylo přínosné představení informačních a vzdělávacích projektů, které Člověk v tísni organizuje. Spolupracuje s učiteli z celé České republiky, pro které pořádá nejen školení, ale také je podporuje zpracováním příruček, filmů a knih o rasismu, rozvojových zemích či mediální výchově.

Do druhé části přednášky mohlo nahlédnout jenom několik studentů. Bavili jsme se hlavně o využívání médií – zejména videí, díky kterým se dají lépe propagovat naše myšlenky. S Vojtou Honigem jsem diskutovali také o natáčení dokumentů, jejich smyslu a formátu. Nakonec jsme se domluvili na přípravě našeho vlastního dokumentu, který by měl být připravený již tento rok.

Kateřina Mikešová, studentka třetího ročníku
Knihovnických a informačních systémů a služeb, Tábor
Autor fotografií: Láďa Svatoš