21. 1. 2020: Exkurze do pražských knihoven

Před jarními prázdninami žáci čtvrtého ročníku knihovnictví navštívili v rámci exkurze dvě knihovny – Městskou knihovnu v Praze (digitalizační oddělení) a Národní technickou knihovnu.

Dopolední částí exkurze žáky provedla Aneta Nejezchlebová, která jim představila digitalizační projekty Městské knihovny v Praze. Díky názorným ukázkám se žáci seznámili s jednotlivými kroky složitého procesu digitalizace a tvorby e-knih. Městská knihovna v Praze ročně vytvoří přibližně 300 e-knih, které dává k dispozici široké veřejnosti na své webové stránce. Zároveň je zapojená i do projektů historické digitalizace.

Odpolední část tvořila prohlídka Národní technické knihovny. Žáci v praxi viděli využití nových technologií a služeb, o kterých se teoreticky učili v předmětech Knihovnictví a Informační fondy. Jednalo se například o využití technologie RFID pro samoobslužné půjčování a vracení knih. Podívali se do týmových a individuálních studoven i skladu knihovny, který se rozkládá na několika podzemních patrech. Dozvěděli se o historii knihovny i profilech uživatelů a službách, které jim knihovna poskytuje. Obzvláště je zaujala služba konzultace závěrečné práce a kurzy citování, které by se jim hodili při psaní závěrečných maturitních prací. Na knihovně ocenili i nádherné prostory a zajímavou architekturu.

Obe části exkurze byly velice zajímavé a žáci se již mohou těšit na březen, kdy navštíví Knihovnu Jana Palacha na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.