18. 12. 2019: Setkání s Janem Werichem a s Janem Amosem Komenským

   Ve středu 18. 12. 2019 se studenti oboru Knihovnické a informační služby zúčastnili celodenní exkurze v Praze.

   Tentokrát jsme se vydali po stopách Jana Wericha. Prohlédli jsme si vilu na Kampě, ve které bydlel. Seznámili jsme se s činností Osvobozeného divadla, které bylo ovlivněno dadaismem, futurismem a poetismem. Zaujaly nás krásné plakáty k jednotlivým hrám, které byly vytvořeny v duchu těchto směrů. Dozvěděli jsme se řadu informací ze života hlavních aktérů tohoto divadla- Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka.

   Vyfotili jsme se u známé Lennonovy zdi Maltézské zahrady, která je venkovní galerií českých i zahraničních umělců.

    Poté jsme pokračovali do  Národního pedagogického muzea  J. A. Komenského. Zde studenti aktivně pracovali, řešili otázky k problematice školství v minulosti. Získali řadu informací o J. A. Komenském, vyzkoušeli si psát brkem a násadkovým perem, posadili se do starých lavic. V muzeu jsme se seznámili s dějinami školství a vzdělanosti od středověku až po současnost, prohlédli jsme si staré tisky z knihovny muzea, například osmijazyčný slovník z roku 1584, Komenského spisy ze 17. století, obdivovali jsme Orbis pictus. Viděli jsme školní kabinet z konce 19. století, dobové školní pomůcky, staré slabikáře, počítadla, školní učebnice z 19. století, stará vysvědčení i univerzitní index prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

   Zlatým hřebem celého dne se stal muzikál Muž se železnou maskou v Divadle Broadway. Hvězdně obsazené představení se všem velmi líbilo.

   Celému dni figurovala krásná vánoční atmosféra, která všechny příjemně naladila.