15. 04. 2019: Exkurze do Centrálního depozitáře Národní knihovny

V pondělí 15. dubna žáci 3. ročníku oboru knihovnictví navštívili Národní knihovnu České republiky, konkrétně Centrální depozitář Hostivař. Přivítala je Mgr. Anna Cajthamlová z Oddělení správy Národního konzervačního fondu. Představila žákům konzervační služby Národní knihovny i  služby studoven pro veřejnost. Žáci ze znalostí získaných v odborných předmětech doplnili správné podmínky uchování dokumentů (teplotu, vlhkost atd.) a podívali se do úložišť. Dozvěděli se i zajímavosti z  provozu skladů – například jak často se musí utírat prach a jak by se hasil případný požár.

Následovala návštěva oddělení jmenného zpracování fondů. Širokou škálu činností oddělení představila jeho vedoucí PhDr. Jaroslava Svobodová. Následně byli žáci rozděleni k jednotlivým pracovníkům, kteří jim prakticky ukázali jmenné zpracování i knihovní systém Aleph (ze školy znají žáci systém Clavius). Žáci si  práci se systémem mohli i vyzkoušet.

Oběma vedoucím oddělení i všem pracovníkům moc děkujeme za trpělivost a zajímavou prezentaci různorodých činností knihovníků a těšíme se na další návštěvu v příštím školním roce.