16. 3. 2018: Knihovníci na Noci s Andersenem

Noc s Andersenem se stala tradicí nejen pro stovky knihoven a škol, ale i pro studenty oboru knihovnictví. Letos se jí zúčastnili již 16. března a místem konání byla opět Městská knihovna v Sezimově Ústí, se kterou škola úzce spolupracuje. Přípravy programu pro děti se ujalo šest studentů druhého ročníku. Na téma Rytířská akademie vytvořili ve spolupráci s knihovnicí Kristýnou Mrázovou různorodé aktivity, jejich realizace pak tvořila náplň samotné akce. Nezaměnitelnou atmosféru dodalo celé akci večerní čtení Andersenových pohádek a dobrodružné spaní mezi regály. Studenti měli na starosti jednotlivá družstva, museli tedy zvládnout nejen samotné disciplíny, ale i náročné vedení, motivování a usměrňování dětí.

PhDr. Daniela Novotná