12. 12. 2017: Exkurze do knihovny Strahovského kláštera

Žáci druhého ročníku oboru Knihovnické a informační služby navštívili dne 12. prosince v rámci odborné exkurze knihovnu Strahovského kláštera. Výklad knihovnice Hedviky Kuchařové o historii premonstrátské knihovny doplnil poznatky o středověkých knihovnách, které získali v předmětu Knihovnictví. Při prohlídce měli navíc možnost obdivovat zblízka historické svazky i krásnou výzdobu Teologického a Filosofického sálu. Dověděli se i velké množství informací o současném provozu knihovny. Závěr exkurze patřil návštěvě vánočních trhů na Staroměstském náměstí.

PhDr. Daniela Novotná