6.– 9. 6. 2017: Pasování prvňáčků na čtenáře

Závěr roku patří tradičně slavnosti pasování prvňáčků na čtenáře. Ta letošní se dá vyjádřit jednoduchými čísly – jeden týden, dvě místa, tři základní školy, čtyři studentky třídy IS2. V roli pohádkových bytostí navštívily začátkem června ZŠ Zborovská Tábor a Městskou knihovnu v Soběslavi a s dětmi devíti prvních tříd prošly zkouškou čtení a následným slavnostním ceremoniálem pasování na čtenáře. Na první pohled jednoduchá a příjemná akce vyžaduje ve skutečnosti velmi pečlivou a časově náročnou přípravu, kterou studentky perfektně zvládly. Jejich snaha byla odměněna oceněním ze strany knihovnic, učitelek a hlavně nadšených dětí.

PhDr. Daniela Novotná