28. 3. 2017: Exkurze do Oblastního archivu v Třeboni

Dne 28. března 2017 navštívili studenti prvního ročníku knihovnictví Oblastní archiv v Třeboni. Jednotlivými odděleními je provedla zástupkyně ředitele PaedDr. Laděna Plucarová. Poutavým způsobem je seznámila s funkcí instituce, s jejími fondy a službami, které poskytuje veřejnosti. Studenti měli možnost seznámit se s různými druhy archiválií a s možnostmi jejich využití, prohlédli si i takové zajímavosti jako ručně malovanou mapu, nebo listinu s vlastnoručním podpisem Oldřicha z Rožmberka. Poznatky z exkurze tak vhodně doplní téma Paměťové instituce v předmětu Knihovnictví. Krásného počasí studenti využili k závěrečné prohlídce historického náměstí lázeňského města.
PhDr. Daniela Novotná