7. 6. 2016: Knížka pro prvňáčka v ZŠ Zborovská

Dne 7. června 2016 proběhla v Základní škole Zborovská na Pražském sídlišti velká slavnost – Knížka pro prvňáčka. Děti prvních tříd plnily celý rok úkoly týkající se čtení a jejich snaha byla odměněna slavnostním pasováním na čtenáře. Královský dvůr v podání studentů knihovnictví navštívil postupně všechny třídy, král a jeho dvořané se přesvědčili, že děti umí krásně číst a zaslouží si diplom i knížku.  Za přítomnosti rodičů, třídních učitelek, paní učitelky Marcely Bauerové a knihovnice z pobočky městské knihovny Hany Neubauerové děti slíbily, že budou dobrými čtenáři a knih si budou vážit.
PhDr. Daniela Novotná

w_2016_06_07-pasovani-ps-tabor