3. 3. 2016: Přednáška Elektronické informační zdroje v Akademické knihovně v Č. Budějovicích

Počátkem března navštívili studenti čtvrtého ročníku oboru Informační a knihovnické služby Akademickou knihovnu v Českých Budějovicích. Nečekala na ně tentokrát běžná prohlídka budovy, ale odborná přednáška zaměřená na elektrické informační zdroje, které tato vysokoškolská knihovna využívá. S novým typem dokumentů je seznámily ředitelka knihovny PhDr. Helena Landová a Ing. Helena Vorlová, pracovnice, která provádí školení vysokoškolských studentů. Budoucí knihovníci tak měli možnost ověřit v praxi poznatky, které získali při teoretické výuce.
PhDr. Daniela Novotná

obr_w