27. 6. 2016: Cestování po světadílech

Celoroční úspěšná spolupráce s knihovnou v Sezimově Ústí II. byla zakončena poslední týden školního roku. Studenti třídy IS2 a IS3 připravili pro děti pořad s tématem opravdu prázdninovým – Cestování po světadílech. Malí účastníci plnili na stanovištích představujících světadíly úkoly, které prověřovaly jejich znalosti i šikovnost a dozvěděli se přitom nenásilnou formou množství informací o životě v různých částech světa. Příprava akce byla vzhledem k rozsahu a pestrému obsahu poměrně náročná, proto se jí také zúčastnili studenti ze dvou tříd. Výsledek byl nesmírně zdařilý a spokojenost dětí i paní knihovnice vynahradila všechnu vloženou práci.
PhDr. Daniela Novotná

w_2016_06_21-pasovani-sobeslav