3. 2. 2015: Projekt OPVK Regionální funkce knihoven

Projekt Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

Poslední z řady přednášek projektu byla věnována odborné knihovnické činnosti – výkonu regionálních funkcí knihoven. S problematikou seznámila studenty pracovnice oddělení regionálních služeb Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Lidmila Švíková. Poznatky o vyhodnocování statistických výkazů a o projektech a grantových programech si účastníci procvičili v praktickém cvičení. Regionální funkce jsou i nosným tématem dvou workshopů, které se v rámci projektu uskuteční v jarních měsících.
PhDr. Daniela Novotná

Akce proběhla jako součást projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji, který je spolufinancován z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Přiložené fotografie