27. 11. 2014: Čtenáři se specifickými potřebami

Projekt OPVK Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji
Klíčová aktivita Praktické vyučování s odborníky pokračovala další přednáškou, tentokrát byly tématem čtenáři, kteří díky svým specifickým potřebám vyžadují zvláštní pozornost knihovníků – lidé se zdravotním znevýhodněním, národnostní menšiny, senioři. Zkušená lektorka Mgr. Zlata Houšková, která se této problematice dlouhodobě věnuje, představila studentům vizi knihoven bez bariér, knihoven pro všechny. Otevřená knihovna jako místo setkávání, tolerance a porozumění – to je knihovna 21. století a je na budoucích knihovnících, jestli se tato vize naplní.
PhDr. Daniela Novotná
Akce proběhla jako součást projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji, který je spolufinancován z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přiložené fotografie