23. 3. 2015: Workshop Vysočina

Workshop v rámci projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji
Další akcí projektu byl workshop, který studentům knihovnictví umožnil hlouběji se seznámit s výkonem regionálních funkcí v kraji Vysočina. První den navštívili Krajskou knihovnu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde se formou prohlídky doprovázené odborným výkladem zástupkyně ředitelky paní Brezovic seznámili s prostorami a činností knihovny. Poté proběhl v oddělení knihoven samotný workshop, v jehož rámci studenti vyplňovali připravené pracovní listy. Podkladem jim byla přednáška paní Ireny Císařové o výkonu regionálních funkcí v kraji, statistické výkazy knihoven a další připravené materiály, část informací si hledali sami na internetu na webových stránkách knihoven. Výsledky své práce pak prezentovali ostatním. Druhý den pokračoval workshop v Městské knihovně v Jihlavě. Za doprovodu paní ředitelky Daňkové studenti obdivovali krásnou historickou budovu knihovny a doplnili si vědomosti o činnosti knihoven v kraji.
PhDr. Daniela Novotná

Akce proběhla jako součást projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji, který je spolufinancován z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přiložené fotografie