18. 11. 2014: Katalogizace v knihovnách

Projekt Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

Další z řady přednášek projektu byla věnována odborným knihovnickým činnostem a informačním službám. Pracovnice Krajské vědecké knihovny v Českých Budějovicích PhDr. Zuzana Hájková přiblížila studentům všech čtyř ročníků on-line služby krajské knihovny a podrobně se věnovala žhavé novince – půjčování e-knih. V praktickém cvičení předvedli studenti vyšších ročníků své znalosti v oblasti katalogizace a lektorka je seznámila s přípravami na zavedení nových katalogizačních pravidel RDA. V závěru konfrontovali letošní maturanti ve fiktivním přijímacím řízení své představy o pracovní pozici katalogizátora s realitou viděnou očima vedoucího pracovníka knihovny.

PhDr. Daniela Novotná

Akce proběhla jako součást projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji, který je spolufinancován z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přiložené fotografie