9. 2. 2014: Jak to vypadá ve vězeňské knihovně?

Začátkem druhého pololetí vrcholí práce studentů čtvrtého ročníku na závěrečné maturitní práci. Termín odevzdání je duben a obhajoba této práce tvoří součást maturitní zkoušky. Zajímavé a zatím nezpracované téma knihoven ve vězeňských zařízeních zvolila jedna ze studentek, Vendula Šimotová. V rámci získávání podkladů si domluvila návštěvu v knihovně Vazební věznice Praha Pankrác. Zde zjišťovala informace o celkovém chodu knihovny pro vězněné osoby, o jejích zaměstnancích, rozsahu a složení knihovního fondu a samozřejmě se dozvěděla i mnoho zajímavých informací o chodu celého vězeňského zařízení.
Téma její práce zaujalo jednu z pracovnic nakladatelství Knižní klub, pro které Vendula Šimotová pravidelně píše recenze na knihy, a požádala ji o rozhovor.

Celý rozhovor Michaely Rosové s Vendulou Šimotovou si můžete přečíst na webových stránkách nakladatelství Knižní klub: Jak to vypadá ve vězeňské knihovně?