8. 10. 2013: Mezinárodní eTwinningový projekt zahájen

Studenti druhého ročníku oboru Knihovnické a informační služby zahájili s novým školním rokem práci na mezinárodním projektu Literatura bez hranic. Spolupráce s partnerskými školami ze Slovenska, Polska a Chorvatska probíhá formou eTwinningu, tedy prostřednictvím moderních komunikačních technologií a speciálního portálu. Čeští studenti se jako první zaregistrovali a jako první také vytvořili prezentaci, ve které představili Českou republiku, školu a sami sebe. Součástí projektu by měla být vizualizace literárního díla, paralelní čtení v různých jazycích i vytvoření malého čtyřjazyčného slovníku, především však živý kontakt studentů na základě mateřských slovanských jazyků.

PhDr. Daniela Novotná

Přiložené fotografie