7. 3. 2013 Pásmo pro děti Hudební žánry

Jako součást praktické výuky připravili studenti 4. ročníku pásmo prezentací na poněkud netradiční (neliterární) téma – Hudební žánry. Do prostor školního studijního a informačního centra pozvali děti ze ZŠ Bernarda Bolzana, tedy školy, se kterou budoucí knihovníci dlouhodobě úspěšně spolupracují např. na Noci s Andersenem.
Prezentace zahrnovaly široké spektrum hudebních žánrů pravěkou a etno hudbou počínaje a punkem, technem a hip-hopem konče. Snahou studentů bylo děti poučit, ale také zabavit, mluvené slovo bylo proto bohatě doplněno obrázky, ukázkami hudby i videosekvencemi. Pohybovou složku obstarala vynikající Markéta Roztočilová a její ukázky charlestonu, country tance či rokenrolu vyvolaly zasloužený ohlas. Žáci 5. a 6. třídy ZŠ B. Bolzana tvořili vděčné a vnímavé publikum, které studenti bez problémů zlákali k aktivnímu zapojení do programu (včetně závěrečného společného tance) a akce tak proběhla k oboustranné spokojenosti.

PhDr. Daniela Novotná

Přiložené fotografie