31. 10. 2012: Praxe knihovníků – tentokrát prakticky

Jednou ze základních dovedností, kterou studenti druhého ročníku knihovnictví nacvičují v rámci své školní praxe, je práce s dětmi. Pro druháčky z družiny táborské Základní školy Husova připravili zábavný pořad Harry Potter – první ze zamýšlené série Cesta za knížkou. V prostorách Studijního informačního centra školy vytvořili tajuplné prostředí, ve kterém děti s nadšením plnily pestrou škálu úkolů i pohybových aktivit. Takto získané zkušenosti studenti využijí nejen při dalších podobných akcích, ale hlavně ve své budoucí praxi.

Přiložené fotografie