25. 04. 2013: Historie všemi smysly

Studenti knihovnictví se zúčastnili akce, kterou společně pořádaly Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích a Městská knihovna Tábor. V prostorách táborské knihovny byly vystaveny vzácné staré tisky z fondu krajské knihovny – Bible benátská z roku 1506 či konvolut různých barokních kolorovaných map a plánů evropských zemí, které si návštěvníci (a tedy i studenti) mohli prohlédnout úplně zblízka, dokonce se jich i dotknout a prolistovat je. V nejstarším tištěném místopisu Čech, Schallerově díle Topographie von Böhmen, si tak mohli najít tehdejší počet domů, obyvatel, význačností v Táboře i v celém tehdejším Táborském kraji. Prohlídka byla doprovázena výkladem pracovníků, kteří se budoucím knihovníkům věnovali obzvlášť rádi a dotazy tak nebraly konce. S trochou nadsázky by se dalo říci, že paní ředitelka táborské knihovny Mgr. Měřínská musela obě nadšené skupiny od sebe odtrhnout a studenty z knihovny „vyhnat“. Zbývá možnost, že se studenti za vzácnými tisky vypraví do depozitáře krajské knihovny, do kláštera ve Zlaté koruně…

PhDr. Daniela Novotná

Přiložené fotografie