17. 12. 2012: Knihovna středověkého vzdělance

Poslední pondělí před vánočními svátky přišel studentům druhého a třetího ročníku zpestřit výuku svým povídáním historik Zdeněk Žalud. V úvodu nastínil posluchačům problematiku středověkého vnímání nemoci, škálu tehdejších zdravotnických zaměstnání, sociální postavení lékaře a jeho léčebné možnosti. Studenty zaujal zejména přesah středověké medicíny do dalších disciplín, jako byly hygiena, astronomie, astrologie a magie. Hlavní část přednášky Zdeněk Žalud věnoval vztahu tehdejšího univerzitně vzdělaného lékaře ke knize a dnešní možnosti rekonstruovat konkrétní historickou knihovnu. Přednášku doprovázelo množství fotografií ze soukromého archivu přednášejícího.

PhDr. Daniela Novotná

Přiložené fotografie