13. 06. 2013: Knihovníci pasovali prvňáčky na čtenáře

Ve čtvrtek 13. června navštívili naši školu prvňáčci ze Základní školy Husova. Studentky druhého ročníku knihovnictví pro ně připravily v rámci odborné praxe tzv. pasování na čtenáře. Školní knihovna se na chvíli proměnila v královský dvůr, studentky zase pohádkové bytosti, které vysvětlovaly zásady čtení a správného zacházení s knihou. Spolu s dětmi byla pasována i paní učitelka Jana Bičišťová, která se jim celý rok věnovala a ke čtení je dovedla. Slavnostní uvedení mezi čtenáře děti intenzivně prožívaly a prostředí školního studijního centra vytvořilo akci důstojné zázemí.

Přiložené fotografie