31. 3. 2012: Exkurze v Oblastním archivu v Třeboni

Ve čtvrtek 31. května 2012 navštívili studenti druhého ročníku knihovnictví Oblastní archiv v Třeboni. Studenti si prohlédli jednotlivá oddělení, kde si vždy vyslechli odborný výklad pracovníků, na vlastní oči se seznámili s různými druhy archiválií a materiály k jejich opravě, navštívili i prostory knihovny archivu. Na závěr vyplnili pracovní listy připravené jejich učitelkou Evou Měřínskou na téma Digitalizační středisko SOA Třeboň ve srovnání s Digitalizačním střediskem Městské knihovny v Praze. Velké poděkování patří Mgr. Jakubu Kaiseršatovi, vedoucímu digitalizačního střediska, za perfektně připravený program a prezentaci webových stránek archivu.
Bc. Eva Žaludová

Přiložené fotografie