30. 3. 2012: Knihovníci na Noci s Andersenem

V pátek 30.3.2012 se studenti třetího ročníku oboru knihovnictví zúčastnili tradičního pohádkového dobrodružství, Noci s Andersenem. Tuto akci pořádanou k podpoře dětského čtení připravili pro třídu třeťáků ze ZŠ B. Bolzana v Táboře. Poděkování patří všem účastníkům akce, paní Smolíkové z Husitského muzea v Táboře a knihovnicím z dětského oddělení Městské knihovny Tábor.
Studenti druhého ročníku uspořádali Noc s Andersenem pro dětské čtenáře soběslavské knihovny. Dobrodružná cesta plná úkolů končila v hradní hlásce, kde děti objevili poklad. Po krátké diskotéce zalehli děti i studenti k spánku přímo mezi regály – právě spaní mezi knížkami patří k nejsilnějším zážitkům celé akce.

Přiložené fotografie