29. 09. 2011: Návštěva Městské knihovny v Táboře

Školní rok sice začal teprve nedávno, ale studenti knihovnictví již vyrazili na exkurze! Tentokrát se jejich pozornost zaměřila na Městskou knihovnu v Táboře, kam dne 21. 9. 2011 zamířili studenti 1. ročníku. Jejich cílem bylo seznámit se s podrobným fungováním městské knihovny a to z pohledu, který se běžnému čtenáři nenabízí. Přívětivé knihovnice provedly studenty po všech odděleních knihovny, včetně těch, kam se nikdo kromě zaměstnanců nedostane – regionální oddělení, sklad, oddělení zpracování a ekonomické oddělení. Studenty čekal i odborný výklad knihovnic o provozu na jednotlivých odděleních.

Bc. Eva Žaludová

Přiložené fotografie