23. 09. 2011: Návštěva Husitského muzea a jeho knihovny

Dne 23. 9. 2011 se studenti třetího ročníku vydali na průzkum knihovny Husitského muzea v Táboře. Exkurze se již tradičně skládala ze tří částí. Nejprve jim paní Pražáková (správce muzejních sbírek) pověděla historii muzea, popsala jeho současné sbírky a způsob jakým se exponáty získávají a evidují. Poté knihovnice paní Vacková navázala výkladem o muzejní knihovně, který doplnila ukázkami zajímavých dokumentů z fondu knihovny. Staré tisky a historické dokumenty si studenti mohli libovolně prohlédnout a prolistovat. Regionální spisy, spjaté s místní historií, je nadchly, dokonce ještě více „přespolní“, kteří tak uviděli město svých studií v jiném světle. Ve třetí části navštívili archeologické pracoviště a díky paní Hladíkové se seznámili s prací archeologů a dokumentátorů. Odcházeli tak s přesvědčením, že jejich první návštěva muzejní knihovny, rozhodně nebyla tou poslední.

PhDr. Daniela Novotná

Přiložené fotografie