01. 3. 2012: Exkurze v Městské knihovně v Praze

Studenti druhého ročníku si letos exkurze opravdu užívají. Dalším místem, které navštívili, byla Městská knihovna v Praze. V hlavní budově na Mariánském náměstí seznámili s historií knihovny a především s historií krásné budovy, která patří k architektonickým skvostům Prahy. Nejprve obdivovali krásné vybavení studovny pragensií a vzápětí se věnovali i samotným pragensiím – tedy dokumentům, které se týkají Prahy. Pozornost a obdiv si zasloužily třeba staré mapy hlavního města, či historické fotografie a kresby. Následovala komentovaná prohlídka jednotlivých oddělení a nakonec bojový úkol: vyplnit pracovní list, který pro ně připravila paní učitelka Měřínská. Podařilo se i díky hodné paní knihovnici, která (zřejmě při vzpomínce na svá školní léta) nenápadně napovídala.
Druhá část exkurze měla zcela moderní nádech, cílem návštěvy totiž bylo digitalizační pracoviště Městské knihovny v Praze. Studenti si vyslechli výklad o programu digitalizace vzácných dokumentů knihovny, podpořeném z Norských fondů, prohlédli si špičkové technické vybavení a nejodvážnější zkusili pořídit vlastní snímek na nejnovějším skeneru.

Přiložené fotografie