9. června 2010, Táborsko: Komikové divadelní představení studentů knihovnictví mělo úspěch

Před několika dlouhými týdny už začala příprava na divadlo pro žáky ze základní školu na Maredově vrchu. Do náročného úkolu se pustila třída studentů druhého ročníku knihovnictví, aby tak dětem netradičním způsobem představili komiksy. Na hodině Média a kultura, kde tento nápad vznikl, padlo několik návrhů, které komiksy pro jeviště adaptovat, nakonec ale dostal zelenou Čtyřlístek a Rychlé šípy. Scénář měli na starosti Ludmila Kodadová a Ladislav Svatoš, který divadlo režíroval.

Zkoušky divadla probíhaly z počátku chaoticky, ale pod vedením Ladislava Svatoše a paní učitelky Kláry Smolíkové se začaly věci dávat do normálu. Každý si našel své místo – někdo zjistil, že se hraní přece jen tolik neobává, jiný se začal seznamovat s jevištní technikou, další vymýšlet kostýmy. Po několika schůzkách už všichni věděli, co mají dělat, a začalo se doopravdy zkoušet. V průběhu sice zde došlo k drobným změnám v obsazení do rolí, ale nakonec si zkoušky všichni užívali.

Děti ze tří tříd prvního stupně, které ve středu 26. května přišly na premiérové představení, čekal nejprve „Čtyřlístek a pětiboj.“ Známá čtveřice přátel se utkala s mazanými Lamželezy, kteří neváhali použít jakékoliv prostředky, jen aby Čtyřlístek porazili. Naši hlavní hrdinové si vyzkoušeli, jaké je to přetahovat se s namydleným lanem, ale i že ve skákání v pytli nemá Pinďa konkurenta. A děti nadšeně tleskaly, když viděly, že Fifinka se myší nebojí v žádné situaci!

Ve druhém komiksu publikum čekal příběh o tom, jak se Rychlé šípy rozhodli nazkoušet divadlo O zeleném Karkulákovi. Ale i zde na ně čekaly nástrahy. V tomto případě měli práci s Dlouhým Bydlem, který se chtěl pomstít za to, že kdysi ho Rychlé šípy přistihli při krádeži.

Děti byly z představení nadšené a na závěr si mohly dokonce s našimi studenty zatancovat Makerenu a Ptačí tanec. Zpočátku se sice styděly jít na podium, ale když viděli své spolužáky na jevišti mezi herci, strach je opustil a poté už si tanec užívaly. Potom nastala ještě část soutěžní, ve které si děti mohly jako výhru odnést knížky, které k tomuto účelu dostali studenti knihovnictví v londýnské knihovně v Lewishamu. Byli jsme velmi překvapeni, jak moc jsou děti šikovné. Společně se Čtyřlístkem se snažily porazit protivníky v přetahování lanem, vyzkoušely si pojídání koláčů na čas i skákání v pytli.Nakonec bez drobného dárku neodcházel nikdo!

Na závěr bych chtěla dodat, že jsme si zkoušky i divadlo velmi užili a bylo hezké vidět děti, které se dobře baví a na závěr bouřlivě tleskají.

Petra Miksová, studentka 2. ročníku knihovnictví
Autorka fotografií: Kateřina Mikešová

Přiložené fotografie