7. července 2010, Táborsko: PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE ČTENÁŘE

Po dva dny 23. a 24 června se Městská knihovna v Soběslavi změnila na Písmenkové království. Děti ze Základní školy E. Beneše a Komenského ze Soběslavi byli pasováni na rytíře čtenáře. Akci zorganizovali studenti třetího ročníku knihovnictví ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel z Tábora, pro něž byla součástí projektu Studenti knihovnictví knihovnám. Zázemí zajistila vedoucí knihovny Alena Fremrová se svými kolegyněmi, a to i přes veškerou práci, kterou teď mají se stěhováním do nové knihovny.
Studenti se převlékli za pohádkové postavy a poprosili děti, aby jim pomohly najít poztrácená písmenka. Děti nadšeně souhlasily a na jednotlivých stanovištích splnily nelehké úkoly související se čtením a psaním. Co musí opravdový rytíř čtenář umět v první řadě? Přece číst! A tak každý z prvňáčků přečetl pár řádků básničky a pak už společně vyslechli text pasovací listiny, která jim vysvětlovala, jak se ke knize mají a nemají chovat. Poté nastoupil opravdový rytíř s ještě opravdovějším mečem. Jen co vstoupil do místnosti, zavládlo ticho. I ti největší zlobilové zůstali jako přimražení. A když děti zjistily, že je tím obrovským mečem bude poklepávat na ramena a na hlavu, byly opravdu vyděšené. Ovšem rytíři musí být stateční, takže pasovací ceremoniál nakonec všichni zvládli. Pasovány byli dokonce i paní učitelky, Vlasta Trešlová a Martina Šonková ze ZŠ E. Beneše a Dana Fialová s Ilonou Grenarovou ze ZŠ Komenského, protože právě jim vděčí děti za to, že umí číst a mohou se ponořit do světa knih. Takže malí rytíři čtenáři, nashledanou v nové knihovně!

Kateřina Mikešová, studentka 3. ročníku knihovnictví, SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor

Přiložené fotografie