30. června 2010, Táborsko: Budoucí knihovníci naše děti nadchli

Když jsem si v hlavě promítala zážitky z divadelního představení mladých lidí – budoucích knihovníků, probleskla mi před očima otřepaná věta: Kam ta mládež spěje? Není všechno černé jak by se mohlo podle dnešních kritik zdát, jen záleží na tom, z kterého konce za to vezmeme.
Ale k věci! Po celý školní rok 2009/2010 družina při ZŠ a MŠ Husova l570 Tábor spolupracovala s městskou knihovnou, kam docházela každou první středu v měsíci střídavě jednotlivá oddělení družiny. Děti se postupně seznamovaly s knížkami netradičním způsobem, a to zásluhou právě studentů knihovnické školy formou dotazníků, kvízů, malování nebo čtení z vybraných knih.
Dovršením celoročního snažení byla 16. června návštěva divadelního představení budoucích knihovníků, kteří ve vlastní režii předvedli nejen slušné herecké výkony, taneční kreace a reklamní šoty, ale také vtipné vtažení dětského diváka do děje a téměř profesionální reakce herců na ohlasy z publika.
Potlesk je sice nejlepším oceněním, přesto si určitě všichni aktéři, učitelé i studenti zaslouží náš dik zároveň touto cestou. Není nic krásnějšího než vidět rozzářené dětské oči plné napětí a očekávání.
Mgr. Margita Šimečková,
ZŠ a MŠ Husova Tábor

Přiložené fotografie