23. 2. 2010 Táborský deník: Do knihovny přivábí děti i tajemný starověk

Do knihovny přivábí děti i tajemný starověk

Tábor – Pro malé návštěvníky připravuje táborská knihovna atraktivní programy. Na hodně projektech se podílejí i studenti knihovnictví.
Malé děti jsou jako nepopsané tabule. A správná písmenka se na čisté desce objeví jen tehdy, pokud rodiče s dětmi často mluví a pravidelně jim čtou. I proto vznikla například celonárodní kampaň Celé Česko čte dětem.
Jak jsou na tom s četbou táborské děti? A chodí vůbec do knihovny, zeptali jsme se ředitelky Městské knihovny Tábor Aleny Otrubové.
„I když je v Táboře v kategorii do patnácti let málo dětí, musím říci, že v naší knihovně se počet návštěvníků oproti roku 2008 zvýšil o 3981, což znamená nárůst o sedmadvacet procent. Upozorňuji, že se jedná o návštěvníky knihovny, u registrovaných čtenářů je nárůst o něco menší,“ informovala ředitelka Otrubová s tím, že pravidelných dětských čtenářů přibylo v jejich oddělení v minulém roce dvaasedmdesát.
Přestože do knihovny přicházejí nyní slabší věkové ročníky, počet čtenářů i návštěvníků se zvýšil. Ředitelka Otrubová tento fakt připisuje zejména nabídce dětského oddělení. „Pátým rokem u nás běží akce Odpoledne plné her, a to pravidelně každou první středu v měsíci. Jde o tématicky zaměřená odpoledne, při nichž se pořádají různé testy, kvízy, hry, soutěže nebo k danému tématu uspořádáme výstavu. Oblíbená jsou i amatérská divadelní představení. Měli jsme tu například výstavu loutek, ta se dětem moc líbila.“

Pestrý program

Jen během Dne pro dětskou knihu (28. 11.) zorganizovala knihovna doslova nabitý program. Od Tajemné výpravy do starověku, což byla soutěž s knižními hrdiny, až po vítanou roční registraci pro děti a rodiče zdarma.
A jak se děti o nabídce dozvědí? „Informace jednak získají přímo u nás v knihovně, akce zveřejňujeme i v programech města. Výbornou spolupráci máme například se Základní školou Husova na Maredově vrchu. S touto školou jsme se dokonce již loni zapojili do projektu s názvem Už jsem čtenář (Knížka pro prvňáčka), v jehož rámci probíhají například besedy se spisovateli, ilustrátory. Využíváme i regionální osobnosti, pozvání přijala třeba spisovatelka Tereza Horvátová z nakladatelství Baobab, nebo výtvarnice Eva Volfová,“ uvádí dále ředitelka.
Je přesvědčená, že je velmi důležité zaměřit akce podle místních podmínek. Proto také vítá divadelní aktivity studentů táborského gymnázia Pierra de Coubertina, nebo praxi studentů ze SOŠ obchodu, služeb a řemesel – obor Knihovnické a informační systémy a služby, kteří se na přípravě akcí pro děti podílejí.
„Naši studenti mají mít praxi v knihovně až ve třetím a čtvrtém ročníku, ale my bychom rádi, aby byli s knihovnami i se čtenáři v kontaktu už od začátku studia,“ uvedla učitelka Klára Smolíková ze Střední školy obchodu služeb a řemesel.
O spolupráci s knihovnami mají zájem i samotní studenti. „Už i studenti prvního ročníku za námi chodí, že je to baví. Proto domlouváme různé formy spolupráce. Studenti se většinou ve svém volném čase účastní nejrůznějších besed, podílejí se na workshopech či dílničkách,“ přiblížila Klára Smolíková. Někdy si studenti připraví akci celou sami, jindy jenom pomáhají knihovně.

Jdou za dětmi

Při pasování nových čtenářů z řad prvňáčků tak budoucí knihovníci oblékají nejrůznější převleky.
Každoročně také nechybí ani při Noci s Andersenem v táborské knihovně. Loni v březnu obsadili jednu základní školu v Táboře a ještě v pozdních nočních hodinách děsili počestné pocestné, kterým se zjevovali v podobě ozbrojených rytířů, bílých paní či podezřelých tanečnic. Své zástupce měli táborští knihovníci i v knihovně v Soběslavi, Plané nad Lužnicí, Benešově a Písku.
Studenti v knihovnách nejen pomáhají, ale především se i učí a sbírají zkušenosti. Na výzvědách už byli i v anglických knihovnách.
A jak přimět malé čtenáře k četbě? „Je třeba jít tam, kde jsou děti. I když má klasická knihovna důležitou roli, může fungovat i virtuálně,“ míní Klára Smolíková. I proto mají studenti knihovnictví webové stránky, které k začtení se do knihy vyloženě lákají.

Alena Řezáčová, Petra Šitnerová
Článek je dostupný také na http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/do-knihovny-privabi-deti-i-tajemny20100222.html
Popiska k fotografii:
Pro malé návštěvníky připravuje táborská knihovna atraktivní programy. Na hodně projektech se podílejí i studenti knihovnictví
Autor: Petra Šitnerová