21. 12. 2010: Beseda o nakladatelství Baobab

V předvánoční atmosféře proběhla beseda tříd KS2, KS3 a KS4 s manželi Horváthovými, kteří představili studentům „své“ nakladatelství Baobab. Výběr nakladatelství nebyl náhodný, Baobab jednak vydává knihy pro děti (což se váže k obsahu projektu Studenti knihovnictví knihovnám, jehož byla beseda součástí), jednak sídlí přímo „za rohem“, v Táboře. Spojením překladatelské a ediční činnosti Terezy Horváthové a výtvarného příspěvku Juraje Horvátha vznikají netradiční knihy pro děti – takové, které baví, vychovávají i rozvíjí estetické cítění. Studenti měli možnost nahlédnout i do zákulisí práce malého vydavatelství a zamyslet se i nad stavem knižní kultury, čtenářskými zájmy široké veřejnosti a nad přístupem akvizičních pracovníků k doplňování knihovních fondů v dětských odděleních. Image „rodinného nakladatelství“ dokreslil i nejmladší účastník besedy – půlroční Johanka Horváthová.

Akce proběhla jako součást projektu Studenti knihovnictví knihovnám podpořeného grantem z Operačního programu zdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přiložené fotografie