17. 9. 2010: Exkurze do knihovny Husitského muzea v Táboře

Pátek 17. září přinesl studentům 3. ročníku možnost seznámit se blíže s Husitským muzeem. Při exkurzi v rámci hodin praxe vyslechli zasvěcený výklad paní Pražákové o způsobu získávání, zpracování a uchovávání muzejních exponátů. Fungování muzejní knihovny jim přiblížila knihovnice paní Vacková. Pomocníkem jí přitom byl student čtvrtého ročníku Pavel Staněk, který v knihovně právě plnil školní praxi. Zajímavým ukončením byla návštěva archeologického pracoviště spojená s praktickými ukázkami zpracovávání archeologických exponátů.

Přiložené fotografie