16 září 2009 Jihočeský kurýr Studenti knihovnictví se přijeli do Chýnova podělit o zkušenosti

CHÝNOV – V pátek 4. září studenti knihovnictví z Tábora poprvé na živo vyprávěli o své červnové cestě do britských knihoven. Tato příležitost se jim naskytla v Městské knihovně v Chýnově, kde probíhalo Malé podzimní setkání knihovníků z Jihočeského kraje. Téměř čtyřicet knihovníků se sem na dva dny sjelo, aby si v příjemné atmosféře navzájem vyměnilo zkušenosti a prostor dostali i knihovničtí studenti.
Pět nadšených účastníků exkurze do Londýna a Birminghamu se za doprovodu paní učitelky PhDr. Daniely Novotné kolem poledního dostavilo do chýnovské knihovny. I přes počáteční technické potíže se jim podařilo spustit prezentaci dvou přítomných studentek Zuzany Halaškové a Terezy Sekyrové a s elánem se za doprovodu fotek pustily do vyprávění.

Již zmíněné knihožroutky, což je označení vycházející z našeho projektu, společně s Terezou Novotnou a Šárkou Studenou básnily o zážitcích z anglických knihoven, tamních programech na podporu četby a v neposlední řadě o přístupu ke knihám samotným. Téma i způsob prezentace přítomné knihovnice zaujaly, takže kladly nepřeberné množství otázek a poznámek, ale také srovnávaly to, co slyšely, s podobnými akcemi a programy v českých knihovnách. Asi nejvíc pozornosti vzbudil program Bookstart, v jehož rámci jsou ve Velké Británii plošně oslovovány nejmladší děti a jejich rodiče motivováni ke společnému čtení a prohlížení knih.

Studenti s sebou přinesli propagační materiály, které dostali anglických knihovníků, včetně originálních balíčků Boostart s dětskými knížkami pro nejmenší, a tak si vše mohly milé knihovnice v klidu prohlédnout. O ještě lepší atmosféru se postaral Petr Bobek z 3. ročníku, který na požádání vařil výtečnou kávu.

Setkání proběhlo ve velice přátelském duchu a obě strany si z něj dozajista odnesly spousty poznatků a nových informací. Malé podzimní setkání knihovníků pořádala jihočeská regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků za přispění grantu Ministerstva kultury ČR, s organizačním zajištěním vypomohla chýnovské knihovně i knihovna táborská.

Šárka Studená

Přiložené fotografie