Informační služby

„Vždycky jsem si představoval, že ráj je cosi jako knihovna.“  Jorge Luis Borges

Máš rád knížky a rád čteš? Můžeme ti nabídnout studium oboru, kde svou zálibu uplatníš. Rád bys pracoval v knihovně? Pak tě studium tohoto oboru pro budoucí povolání dobře připraví. Chceš během studia absolvovat praxi? V rámci studia si vyzkoušíš práci v knihovně a činnosti, které s ní souvisí

Proč studovat tento obor

  • Pokud máš rád knížky a rád bys pracoval v knihovně, je tento obor pro tebe ideální
  • V rámci studia tě čekají odborné praxe v knihovně
  • Řada exkurzí do různých knihoven tě dobře připraví na budoucí povolání (Akademická knihovna v Českých Budějovicích, Národní technická knihovna Praha, Oblastní archiv Třeboň,..
  • Návštěvy knižních veletrhů tě obohatí novými poznatky (Svět knihy, Tabook)
  • Zúčastníš se akcí jako Noc s Andersenem, Noc literatury, …
  • Zvládneš 2 cizí jazyky
  • Můžeš pokračovat ve studiu na VŠ

RVP:  72 – 41 – M/ 01
ŠVP:  KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

Základní informace o oboru

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přihláška ke studiu [PDF]
Europass – dodatek k osvědčení [PDF]
Rámcový vzdělávací program
Další informace o oboru z portálu infoabsolvent.cz
Učební plán [PDF]
Školní vzdělávací program tohoto oboru je k dispozici na sekretariátu školy

Základní podmínky přijetí:

  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Cílem studijního oboru je připravit žáky pro činnost v knihovnách, informačních střediscích, knihkupectvích, archivech a dalších institucích, kde je potřeba pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými a sociálními. V oblasti klíčových dovedností jsou rozvíjeny především komunikativní dovednosti a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven pro budoucí uplatnění ve funkcích odborných pracovníků všech typů a druhů knihoven, informačních středisek, archivů a dalších institucí, v kultuře a v oblastech, kde se předpokládá práce s informacemi, znalost cizích jazyků a středoškolské odborné vzdělání.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi čtyřletého oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Přehled akcí knihovníků naleznete na tomto odkazu.

SIC – virtuální prohlídka