Základní kurz

Informace a podmínky studia:

Cílem tohoto kurzu je dosažení dále popsané úrovně základních jazykových dovedností:

  • osvojení zvukové a grafické stránky jazyka a základních gramatických struktur cizího jazyka nezbytných pro dorozumění v běžných situacích každodenního života v ČR a v dané jazykové oblasti, a to v ústní a v písemné podobě
  • aktivní osvojení slovní zásoby v rozsahu přibližně 2000 lexikálních jednotek, včetně základní frazeologie běžného společenského styku
  • receptivního osvojení dalších 300–500 lexikálních jednotek
  • znalosti základních údajů o politickém, hospodářském a kulturním životě zemí příslušné jazykové oblasti (v konfrontaci s reáliemi ČR)

Základní kurz je možno uzavřít státní jazykovou zkouškou základní (viz informace v patřičném menu).

První ročník tohoto tříletého kurzu je určen úplným začátečníkům a chronickým začátečníkům s velmi omezenou slovní zásobou a velmi malou znalostí morfologických a mluvnických struktur.

Druhý ročník je vhodný pro absolventy prvního ročníku základního kurzu i pro ostatní středně pokročilé s dobrou znalostí základních morfologických a syntaktických jevů a se slovní zásobou na příslušné úrovni. Úroveň znalostí a dovedností se prověřuje vstupním testem při zahájení školního roku. Chce-li uchazeč přistoupit do kurzu v průběhu školního roku, škola si vyhrazuje možnost přezkoušení.

Třetí ročník je určen absolventům druhého ročníku základního kurzu i ostatním pokročilým s velmi dobrými jazykovými a komunikačními schopnostmi, se znalostí všech gramatických struktur, ale s potřebou systematického opakování a upevňování. Úroveň znalostí a dovedností se prověřuje vstupním testem při zahájení školního roku. Má-li uchazeč zájem přistoupit do kurzu v průběhu školního roku, škola si vyhrazuje možnost přezkoušení.

Kurzovné – kalkulace ceny kurzu, zápisné, vrácení peněz, stornovací poplatky, slevy z ceny kurzu, změna ceny kurzu: podrobnosti ke stažení ZDE.

Online přihláška